Suche chłodnice, czyli dry coolery - charakterystyka

search:

Dry coolery to tzw. suche chłodnice. Znajdują one zastosowanie jako elementy systemów klimatyzacyjnych. Są to również urządzenia montowane w zakładach przemysłowych, jako odprowadzacze ciepła w różnych procesach technologicznych.

Dlaczego dry collery nazywa się suchymi chłodnicami? Pochodzenie nazwy jest związane z tym, że podczas procesu schładzania pracy dry coolera nie towarzyszy wydzielanie wilgoci. Dry collery mają specyficzną budowę. W skład urządzenia wchodzą wentylatory, zazwyczaj osiowe,układ automatycznej regulacji i wymiennik woda-powietrze.

Chłodnice suche działają w ten sposób, że chłodzona ciecz nie ma bezpośrednio związku z powietrzem. Dzięki temu zwiększa się wydajność chłodnicza urządzenia i ilość chłodzonych rzeczy jest większa. Poza tym działanie takiej chłodnicy nie generuje ubytków wody. Poprzez użycie środków takich jak glikol możliwe jest zabezpieczenie przed zamarznięciem.

Suche chłodnice dzięki swoim właściwościom dają nowe możliwości zastosowań. Można wykonać przy ich użyciu chłodnię z grawitacyjnym przepływem wody. Suche chłodnice to również większy potencjał produkcyjny. Dzięki zastosowaniu dry coolerów bowiem zostaje skrócony czas cyklu w wyniku optymalnego chłodzenia maszyny.

Zastosowanie suchych chłodnic to jeszcze inne korzyści. Suche chłodnice generują niskie koszty eksploatacji, ponieważ wymagają niskich nakładów energii. Są to urządzenia o długiej żywotności. Ich zakup to więc oszczędność energii, ale również oszczędności w przyszłości, ponieważ dry coolery nie zużywają się szybko i długo służą.