Gdzie i w jaki sposób wykorzystuje się dzisiaj gazy techniczne?

search:

Najbardziej popularnych gazów

Pojęcie "gazy techniczne" większości z nas nie mówi zbyt wiele. Dopiero przytoczenie konkretnych nazw gazów i ich zastosowania pozwala nieco lepiej orientować się w tej dziedzinie. Jednym z najpopularniejszych gazów technicznych jest azot. Wykorzystuje się go przede wszystkim do syntezy amoniaku. W formie ciekłej azot może być wykorzystywane jako środek chłodniczy. Współczesne chłodnictwo stosuje także freony, jednak zaostrzenia dotyczące problemu dziury ozonowej sprawiło, że powoli się od nich odchodzi.

Gazy technologiczne znajdują mocno szersze

Kładąc nacisk na recykling, przedsiębiorstwa coraz częściej interesuje się nowoczesnym procesem, jakim jest recyrkulacja gazów. Bardzo możliwe, że już za kilka lat większość urządzeń chłodniczych będzie oparte na tej zasadzie. Gazy techniczne znajdują jednak znacznie szersze zastosowanie. Powszechnie wykorzystuje się je w laboratoriach chemicznych, przy przeprowadzaniu różnego rodzaju reakcji chemicznych, przede wszystkim syntez. Przykładowo acetylen może być wykorzystywany przy syntezie aldehydu octowego, akrylonitrylu, chlorku winylu, octanu winylu, czy alkoholu etylowego. Używa się go również w specjalnych palnikach do cięcia metali. Do syntez chemicznych wykorzystuje się także metan, wodór, czy tlenek węgla. Kolejny gaz odgrywający bardzo istotną rolę we współczesnym przemyśle to hel. Stosuje się go głównie przy uzdatnianiu i dezynfekcji wody. Dopiero kiedy uświadomimy sobie, jak szerokie zastosowanie mają obecnie gazy techniczne, jesteśmy w stanie zrozumieć, jak istotną rolę odgrywają w dzisiejszym świecie.